Wirtualny spacerJeden dzień z życia mieszkańcówO naszym domu

O naszym domuDom Pomocy Społecznej powstał w styczniu 1996 roku. Został powołany do istnienia dekretem erekcyjnym z dnia 22 stycznia 1996 roku przez Prowincjała Zakonu Kamilianów o. Ernesta Szlegera.

Wcześniej dnia 19 stycznia 1996 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa formalnie reprezentowanym przez Wojewodę Katowickiego Eugeniusza Ciszaka i Prowincjała Zakonu Kamilianów o prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Cisowej 6 przez Zakon Kamilianów jako zadania państwowego zleconego jednostce niepaństwowej.

 

Informacje o domu

§1

Dom Pomocy Społecznej w Zabrzu przy ul Cisowej 6 jest własnością Zakonu Kamilianów Polskiej Prowincji, z siedzibą w Tarnowskich Górach, wypełniający misję Zakonu - służenia chorym i cierpiącym. W domu pomocy ta misją realizowana względem ludzi somatycznie chorych. 

Dom przeznaczony jest dla 74 osób, przewlekle somatycznie chorych obojga płci.

Domem kieruje dyrektor, który zatrudnia i zwalnia pracowników i jest ich bezpośrednim przełożony. O. Dyrektor powołuje komórkę pomocniczą w zarządzaniu domem nazwaną Kolegium Dyrekcyjnym, w skład którego wchodzą: o. Dyrektor domu, główna księgowa, administrator ds. technicznych, przełożone działów opiekuńczo-terapeutycznego i medyczno-rehabilitacyjnego, kierownik kuchni.

Jako zakład pracy dom podlega nadzorowi władz Zakonu.

§2

Podstawę prawną funkcjonowania domu stanowi Statut Domu, nadany przez Prowincjała Zakonu Kamilianów.

§3

Budżet domu pochodzi z dotacji przekazywanej przez Prezydenta Miasta i każdorocznego aneksu do umowy, oraz z dochodów własnych pochodzących z odpłatności mieszkańców domu. Jej wysokość jest ustalana zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpłatności za pobyt w domu pomocy przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w chwili wydania decyzji kierującej do domu pomocy, oraz aktualizowana przez dyrektora domu w sytuacji zmiany dochodu mieszkańca domu.

Dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez Zakon Kamilianów
ul. Cisowa 6, 41-800 ZABRZE
Tel./Fax. 032 271 38 17
KRS 0000225352
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Jak do nas dojechać

 Kliknij aby zobaczyć mapę dojazdu

  Najbliższy przystanek autobusowy:
"ZABRZE GUIDO"
Linie autobusowe: 7, 23, 47, 198, 199

  Najbliższy przystanek tramwajowy:
"ZABRZE PARK ŚWIERCZEWSKIEGO"
Linie tramwajowe: